Styrelsen för föreningen SkövdeBor 2015 - 2016
Double click to edit
Ordförande
Claes Funck
Syrenparken 6
13 335 Saltsjöbaden
Tel 08- 12 29 21 80

e-post: claes.skovdebor@gmail.com
vice ordförande
Sven-Olof Larsson
Farstavägen 104
123 32 Farsta
Tel: 08-711 16 70
e-post: svenolof.skovdebor@gmail.com
Kassör
Carl-Axel Carlsson
Snörpvadsgatan 35
133 43 Saltsjöbaden
Tel: 08-717 26 31
e-post: carlaxel.skovdebor@gmail.com
Sekreterare/
Webmaster
Roland Ljungkvist
Ängsullsvägen 6
162 46 Vällingby
Tel: 08-761 17 83
e-postl: skovdebor@gmail.com
Ledamot
Ingrid Nolenger
Sikvägen 20
135 41 Tyresö
Tel: 08-715 77 55
e-post: ingrid.skovdebor@gmail.com