Bertil Adamson

Hej

Jag heter Bertil Adamson och är ny medlem i föreningen. Föddes 1935 i Skövde och gick på läroverket 1948-1953. Tog realexamen 1953 och hade hoppats på att fortsätta i gymnasiet. Men konkurrensen var stor och vi var fem grabbar som blev tvingade att söka andra vägar.
I det här fallet blev det gymnasiet i Falköping. Nya miljöer och nya klasskamrater bidrog väl till att focus. kom att hamna mer på flickor än skolböcker.
Så blev det ny flyttning, den här gången till Göteborg. Gymnasiekompetens (studentexamen)
1957 och lärarexamen 1959. Efter lumpen i Skövde (på PS) fick jag den första lärartjänsten i Danderyd, strax utanför Stockholm. Så rullade det på. Blev tillförordnad yrkesvalslärare (och studierektor) på Kärrtorps läroverk och jobbade med det fram till att landet skulle gå över till högertrafik. Jag blev anställd av Stockholms Trafiksäkerhetskommitté (på uppdrag av HTK) och fick ansvaret för informationen till alla yrkeschaufförer i Stockholm 1966-1968.

Kombinationen lärare och trafik bidrog till att jag blev kallad till Skolöverstyrelsen (SÖ) som konsulent för trafikfrågor. Skrev läroplaner, anvisningar, fortbildningsmaterial etc och var svensk expert i Europarådet för trafikundervisning i skolorna.

Efter sju år var det dags att ”byta kostym” och jag blev VD för ett läromedelsförlag som specialiserat sig på ljud och bild. Startade eget konsultföretag med många kontakter med näringslivet och avslutade den yrkesinriktade karriären med att under 10 år vara trafiksäkerhetsexpert hos Motormännen. Organiserade vägombud och vägpatruller, deltog i EuroRAP arbetet (dvs åtgärder i trafikmiljön för att öka säkerheten), startade lokalklubbar och arrangerade kurser och utbildningar.

Jag har under hela mitt yrkesverksamma liv haft höga ambitionskrav och varit mycket aktiv i de uppdrag som ålagts mig.

Nu som senior går det inte att få ”stopp på karusellen”. Även om hastigheten med ålderns rätt sjunkit något så har kreativiteten ökat genom den mängd erfarenheter jag fått genom åren.
Nu är det andra projekt som gäller. Jag har intresserat mig för flickskolornas roll i samhället (mest med inriktning på åren 1928-1967). Vi, min projektgrupp och jag; jobbar med att få flickornas svar på ”Vad hände sen? Vad blev det av dom?” Mer information om detta på annan plats. Så full fart framåt igen. Ett bra sätt att hålla sig lite yngre och inte stressa alltför mycket vare sig mentalt eller fysiskt.

Vill du komma i kontakt med mig så finns jag på mobiltelefon: 0708-864840, e-mailadress:
badamson@comhem.se <mailto:badamson@skovdebor.se> , postadress. Bertil Adamson, Gällerstagränd 75, 124 76 Bandhagen.

Välkommen och med hälsningar Bertil A

Familj: Hustru Betty född 1939. Vi är gifta sen hösten 1979.
Barn: Jenny född 1972 och Malin född 1977.

Musiklivet
Klicka här

Flickskoleprojektet
Klicka här