Skövdes nyheter är heta frågor i Stockholm
FOTO:
Anders Axelsson
Med benäget tillstånd av Skövde Nyheter , Anders Axelsson publicerar vi här en artikel införd i Skövde Nyheter torsdagen 18 augusti 2011
Hur Skövde kommun sköts diskuteras i Stockholm på för­eningen Skövdebors möten. Ordförande Sven-Olof Larson förklarar att på förra mötet var Eric Ugglas plats och nya tingshuset en av frå­gorna.

Skövdebor är en mötes­plats för personer som har sina rötter i Skövde, men som har bosatt sig i huvudstaden.
- Föreningen startades 1944 av utflyttade Skövdebor och vi firade 60-årsjubileum 2004, berättar Sven-Olof Larsson.

Länge var namnet Sköv­depojkar, men ett år efter jubileet ändrades stad­garna så att även flickor blev välkomna och nam­net ändrades till Skövde-bor. Sven-Olof Larsson kon­staterar att stadgeän­dringen vitaliserade för­eningen.

Rötterna
Det gemensamma intres­set är rötterna i Skövde. Många av medlemmarna har bott hela sitt vuxna liv i huvudstaden, men de har inte glömt sin gamla hem­ort.
-När vi samlas börjar vi prata  Skövdedialekt  och det blir mer ju längre kväl­len lider.
Det var ett erbjudande om ett jobb i Stockholm som fick familjen Larsson att flytta från Skövde 1974.
-Då köpte vi en som­marstuga i Fagersanna och där brukar vi tillbringa somrarna.

Rapportör
Sommarvistelsen i Skara­borg ger Sven-Olof möjlig­het att följa vad som hän­der i Skövde och lämna rapporter på föreningens möten. Han konstaterar att Skövde de senaste åren genomgått en fantastisk utveckling, men att staden har svårt att bli känd.

Det många stockhol­mare vet om Skövde är egentligen bara att det finns Volvofabriker och militära förband.
-Den nye turistchefen har mycket att göra.

Föreningens medlem­mar försöker sprida kun­skap om Skövde.
-Vi fungerar som am­bassadörer för Skövde i Stockholm.

Besviken
Det mesta som Skövde kommun har åstadkom­mit tycker Sven-Olof Lars­son är mycket bra, men det finns ett undantag.
- Jag är besviken på al man inte tagit vara på Skövdes historia och skapat ett stort museum som beskriver både den militära historien, stadens historia och Volvos. Pansarmuseet i Axvall flyttades till Strängnäs och det invigdes nyligen av kungen. Det museet kunde lika gärna ha legat i Skövde.
Ett bekymmer för Skövdebor är nyrekryteringen av medlemmar. Nu har föreningen ett 50-tal medlemmar och försöker få fler av de yngre utflyttade Skövdeborna att anslut sig.

Anders Axelsson
anders.axelsson@vgt.5
Om du vill se hela sidan från S/N i PDF-format
kan du klicka här