Görel Hanser gästade föreningen Skövdebor

Föreningen Skövdebor har haft års­möte i Stockholm. 27 medlemmar och gäster bänkades ombord på skeppet Segelkronan vid Skeppsholmen.

Ordförande Sven-Olof Larsson öppnade mötet för de sedvanliga årsmötesförhand­lingarna. Styrelsen beviljades ansvars­frihet och styrelsen i sin helhet omvaldes att företräda medlemmarna under ett nytt verksamhetsår.

Föreningen Skövdebor har sitt säte i Stock-holm, men har medlemmar från många plat­ser i Sverige och utomlands. Föreningen har som uppgift att hålla kontakten mellan med­lemmarna och Skövde.

Det görs genom att bjuda in gäster som representerar Skövde till föreningens möten. Tidigare har Tord Gustafsson, före detta kommunalråd i Skövde, Margareta Bengtsson, dotter till Västgöta-Bengtsson, och arkitekt Lärs-Johan Ekelöf, som visade bilder och talade om Skövdes arkitektur, besökt möten.

Vid årsmötet var Skultorpsfödda Görel Hanser inbjuden. Hon berättade om sin tid hos Polar music och Stikkan Andersson och om ABBAs framgångar efter Waterloo.

En artikel om vårt årsmöte som varit införd i SLA 20 April 2011.
Med benäget tillstånd av Lars Berthilsson, SLA
Görel Hanser var gäst vid föreningen Skövdebors årsmöte.
FOTO: CLAES FUNCK