Eric Landqvist, medlem i föreningen SkövdeBor visode gamla dokument från Skövde för Christer Rapp under hans Stockholmsbesök,      
                                                                                              Bild: Claes Funck

Rapp i Stockholm


CHRISTER RAPP berättade i Stockholm om Skövdes utveckling. Föreningen Skövdebor hade bjudit in Rapp till sitt höstmöte och åhörarna fick höra om: "Skövde stad i utveck­ling under Rappsodiska former."

Det var en berättelse om planer, projekt, ny­byggnation och varsamma renoveringar av äldre hus som fört Skövdes utveckling framåt.Till våren har Rapp lovat att guida de utflyttade Skövdeborna i sin gamla, men förändrade hemstad.
Med benäget tillstånd av artikelförfattaren Anders Axelsson Skövde Nyheter, återger vi här en artikel om föreningen SkövdeBor's Höstträff 2011. Artikel har varit inför i Skövde Nyheters Webtidning.