En tanke-resa med 1960-talsbilder i Skövde

Den här tillbakablicken genom Skövde stad har varit möjlig tack vare mitt möte med en legendarisk fotograf vid Stockholms Stadsmuseum 1960. Han höll ett föredrag om rivningen av Klara i Stockholm och påpekade att det som hände i Stockholm även hände i landsorten. Fotografen hette Lennart af Peterséns

I uppslagslexikonet FOKUS står bl.a om. citat: "Skövde: Kommun i Skaraborgs Län länets största centralort vid Billingens fot. Betydande garnisionsstad med K3, P4, T2 och pansartruppskolan. Bland industrierna märks cement- och lättbetongfabriker,

Volvo samt Pentaverken. Stadens centrala delar fick sitt regelbundna gatunät efter en ödeläggande brand år 1759

Den enda byggnad som återstod var Helensgården, nu utmed Kyrkogatan. Skövde var redan under hednattiden en välkänd kultplats och under medeltiden vallfärdade man till lokalhelgonet Helenas grav och offerkälla." slut citat.

Jag har tänkt att med mina stillbilder från åren 1963-70 färdas genom Skövde gatunät och besöka en del butiks och arbetsplatser.

Det börjar under viadukten över Falköpingevägen i höjd med Olssons åkeri, de mörkröda långtradarna med gult tak som man mötte över hela landet. Järnvägsviadukten till Gullhögens Bruk, cementfabriken, till Rockwool stenisoleringsfabriken och Durox gasbetongfabriken. Men som även bar rälsen till Skara via Varnhem och Axvall och det ångloksdragna persontåget som man på den smalspåriga delen kunde färdas på ända till Grästorp.

I tät följd följer bilderna in mot centralare delar av staden. Korsningen Badhusgatan/Kungsgatan med Badhuset, Elimkyrkan och Skomakeriet med den roliga skon, målad i vit kalkfärg på fönstret.
Utmed Badhusgatan SMEDMANS smides och gjuteriverkstad, Skaraborgs läns annonsblad hade lokaler i korsningen Badhusgatan/Hertig Johans Gata i ett tegelhus med bastanta torn i fyrkant. Brandstationen samt Skövde Folkskolor utmed Torggatan och Roxy biografen, nära Sandtorget Polishuset och Fiskhallen vars ventilationstorn var prydd med en gädda i plåt. Vidare österut mot järnvägen med Nordstjernans bryggeri.

När Claes var liten sågs de häst och vagnekipage som var stallade i dessa byggnader. På bilderna pryder ett hästhuvud i trä ingången till ett av dessa stall. På grinden ett gethuvud i plåt och geten har alltid varit hästregementets maskot. Hästen tänker, "det geten vågar det vågar jag också."

På andra sidan gatan hölls marknad två gånger om året på Helenaskolans nuvarande område. När man färdas Kyrkogatan österut passerar man Helensgården och gårdens vaktmästarpar poserar framför huset. Strax efteråt ser man Strandqvists stora gavel med den omöjligt förglömliga Kaffereklamen, som ses över hela staden från väster.
I småhusen runt denna reklamskyltade gavel ligger ett sadelmakeri där vi gör ett besök samt en fiskaffär- Tage Janssons Fisk- där vi också gör ett besök. Sophia Hults leksaksbutik, där jag inhandlat mitt första Märklintåg och de små Volvoduett-bilarna med släp för 25 öre
styck, är redan stängt och neddraget.

Prins Oscar - det gamla apoteket som blivit soldathem och konditori ligger mitt emot Kyrkparken. Ytterligare nedmot stadens järnvägs- station ligger så Tele- och Posthuset

Hertig Johans gata börjar vid Badhusgatan. Strax härbredvid hade Rune Björkdahl son auktionsaffär i ett litet trähus i korsningen Fredsgatan. När jag var liten på 40 talet fanns en mjölkbutik i det huset. Mjölken fanns i 25 liters rostfria plåtflaskor som det stod Skövde mejeri på. Dessa flaskor stod i betongbås för att kylas och mjölken hämtades upp med rostfria litermått med långt skaft. Till kunden hälldes mjölken över i medhavda oftast ljusa mjölkflaskor med vid hals. Familjen Funck bodde på den tiden i fastigheten Badhusgatan 10 och vi hade utskikt mot Nyströms kullar och bort mot Badhuset. På denna sträcka kom om söndagskvällar Frälningsarmens orkester med blåsinstrument och trummor. Jag lär ha varit "rudd i bugdan" enligt min mor. Detta betyder" Rädd för trumman ". Täten bar på en stor banderoll med Frälsningsarméns vapen.

Längre ned mot Hertig Johans Torg låg ett ölkafé där vi gör ett besök. Jungkvists järnhandel kafé Viola och Hatt Andersson bland några. På torget förekom torghandel. Ytterligare nedåt gatan passerar man Julins konditori med sin gulliga skylt, SkaraborgsBanken samt Järnvägsstationen med vänthallar och perrong.

Fredsgatan som utgår från Kungsgatan och slutar vid Folkskolan på Torggatan, rymde bl. a. Hessels tvättinrättning som också hade en ovanlig skylt utanför. Frälsningsarmens bakgård snett emot Hessels. I övrigt bestod Fredsgatan av Bergkvists bageri Rune Björkdahls antik Brandstationens baksida och Kalle 15:s verkstad. Kalle 15 var möbelrenoverare. Hans renoveringsverkstad ligger på samma gård som Bergkvists Bageri. Kalle 15 var inte bortskämd med ljus.En (1) ljuskälla en s.k. skomakarlampa hängande över den arbetsplats han för tillfället använde. Nära han flyttade sig till en annan snickarbänk, tände han en lampa över den, efter att släkt den första.

Lögegatan norrut från Kungsgatan kunde visa upp Kalle 15:s bostadshus.Där på gården låg också en däckfirma Skövde bilringar och strax bredvid hade Monarks en cykelverkstad i källaren. På lögegatan i backen mot Hertig Johans Gata fanns en stora portar i gårdshusen. En öppning ledde in till Ljunkvists Järnhandels gård. Inne på gårdenvar tidigare stallar. På 60-talet kunde man se att flera dörrar dolde garage och lagerlokaler. Över allt sammans vilade skuggan av Strandkvists gavel med den iögonenfallande kaffereklamen. Cosmorama ligger också utmed Lögegatan, biografen där man som barn gick på matiné för 75 öre.

I korsningen Storgatan/Kungsgatan ligger Weramagasinet, magasinet i korta varor. Karlsteds bokhandel utmed Storgatan, Sophia Hult, Sagabio, Record Kaffe, Tempo, Assbecks, Strandqvists, Hultmans är bekanta namn utmed Storgatan. I backen ned mot Långgatan ligger Möbelföretaget Norden med egen tillverkning och försäljning. Ytterligare nedåt Storgatan ligger på senare delen av 60 talet, Skövde auktionskammare. Strax efter Claes besök med kameran, förstördes den lokalen av en brand.
Långgatan är lika lång som Hertig Johans Gata eller Torggatan. Varför just den fick heta Långgatan vet inte jag.Utmed denna gata ligger flera butiker.Dahlins Järnhandel som drabbades av en förödande brand 1953 har sitt järnlager på Långgatan. Bl. a har Calle Carlsson en bosättningsaffär i korsningen Rådhusgatan /långgatan.

Skolgatan börjar vid Skövde Högre Allmänna läroverk och mot Erik Ugglas Plats fram till järnvägen. Fastigheten på Erik Ugglas Plats innehöll skola, bibliotek och konsthall.Väggarna på utsidan pryddes av allvarliga män i gipsavgjutningar.
Gullhögen, cementfabriken, var ofta beskylld för den svavelluktande röken över Skövde.
Orsaken var inte Gullhögen utan de öppna kalkstensugnar som Durox, gasbetongfabriken hade utmed Billingssluttningen som brände oljeskiffer i öppna ungnar. Gasbetong gjöts av malen kalk. Skiffer, kalk, sand och vatten i bestämda proportioner var grundämnena i gasbetongen. Jäsmedlet var aluminiumpulver från Frankrike av olika kvaliteter.Den blivande gasbetong"degen" förädlades i autoklaver under högt tryck och hög värme.
Vi gör ett besök på laboratoriet, blandningsavdelningar, färdigstationer och ute bland kalkugnssättarna som förbereder sättande av en ny kalkstensugn.

I övrigt visar jag bilder på kända villor och byggnader i området

Avlutningsvis visar jag familjens första sommar bostad.Det lilla huset på Ryds Gård vid Karstorp som vi hyrde en sommar under krigsåren. Pappa var chef för ett kompani i Karstorp, under kriget en försvarsring mot tyskarna ev kommande norrifrån.

Claes Funck

Bilderna till denna text, som skrivits för ett videoband, låg till grund för böckerna om Träkåks-Skövde som Skövde Nyheter gav ut 1993 och 1994.
Claes visar sv/v fotografier contra akvareller från samma plats från 1960-talets Skövde. Akvarellerna målade c:a 40 år senare. Visningen sker i form av diavisning. Akvarelloriginalen finns på Skövde Stadsmuseum.´